Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj
Úspechy

TURČIANSKY REGIÓN

Úspechy
CleanShot 2022-09-20 at 14.50.11@2x

Atletický štadión v Martine

Úspešná výstavba prvej etapy atletického štadiónu, ktorý spĺňa kritéria Medzinárodnej atletickej asociácie IAAF. Moderný, 400-metrový, atletický tartan, s ôsmimi dráhami pre všetky atletické disciplíny.

CleanShot 2022-09-22 at 06.41.10

Rekonštrukcia Turčianskej knižnice

Veľká modernizácia pobočky Sever, ktorá bola už roky v havarijnom stave. Knižnica získala nové okná, dvere, bola namontovaná nová elektroinštalácia, pribudli nové hygienické zariadenia. Spolu za 330 000 €.

CleanShot 2022-09-22 at 06.41.38

Oprava vozovky Sklabiňa – Blatnica - Folkušová

Rekonštrukcie sa dočkala aj cesta v úseku Sklabiňa – Blatnica – Folkušová, ktorá už bola v dezolátnom stave. Na položenie nového asfaltu a zrezanie krajníc 4-kilometrového úseku bolo vyčlenených 319 000€.

CleanShot 2022-09-22 at 06.42.08

Rekonštrukcie ďalších komunikácií

Oprava cesty Benice, Ležiachov, Slovenské Pravno, Háj – Čremošné, Trnovo – Valča. Stabilizácia cestných povrchov pomocou geobuniek Podhradie – Konské. Rekonštruované mosty Moškovec, Ivančiná, Kláštor pod Znievom, Vrícko.

CleanShot 2022-09-22 at 06.42.41

Zmodernizované sociálne zariadenia

Za 700 000€ sa zrekonštruovalo CSS Horný Turiec. Vymenili sa staré teplovodné rozvody, pribudla nová kotolňa a modernizáciou prešla aj strecha budovy a kuchyňa. Rovnaká suma bola použitá na stavebné úpravy v DSS Méta v Martine.

CleanShot 2022-09-22 at 06.43.14

Spojená škola Martin

Modernizácia dielní praktického vyučovania vo výške 450 000€ sa podarila na Spojenej škole v Martine. Zateplil sa obvodový plášť, budova získala nové okná, výťah a rekonštrukciou prešli aj šatne a učebne.

CleanShot 2022-09-22 at 06.43.40

Modernizujeme stredné školy

Úspešne sa podarilo zrekonštruovať kopulu na Gymnáziu V.P. Tótha a zmodernizovať telocvičňu na SOŠ pedagogickej. Celkové investície do školských zariadení presiahli v Turci takmer 4 milióny €.

ĎALŠIE ÚSPECHY

Doprava

Doprava

✓ Trnovo – Valča, rekonštrukcia cesty, nové zvodidlá, značenie a čistenie priekop

✓ Benice, Ležiachov, Slovenské Pravno, rekonštrukcia cesty v hodnote 193 000 €

Sociálna oblasť

Sociálna oblasť

✓ CSS Ľadoveň – údržba budov, nákup práčky, interiérové vybavenie

Školstvo a šport

Školstvo a šport

✓ SPŠ technická, Martin – stavebné úpravy budovy školského internátu, výmena okien za 0,29 mil. €

✓ SOŠ pedagogická, Turčianske Teplice – stavebné úpravy okenných otvorov a interiéru telocvične

Kultúra

Kultúra

✓ Turčianska galéria – stavebné úpravy, nákup techniky a umeleckých diel

PRÁCA V ĎALŠÍCH REGIÓNOCH

Plnenie sľubov
Plnenie sľubov
Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj