Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj
Úspechy

LIPTOVSKÝ REGIÓN

Úspechy
1.0

Zmodernizovaná Liptovská nemocnica

Otvorili sme špičkový urgentný príjem, ktorý skvalitnil zdravotnú starostlivosť o pacientov a zrenovovali sme očný pavilón. Celkové investície ŽSK do Liptovskej nemocnice v rokoch 2018 -2021 dosiahli 8 796 939 €.

2.0

Lesná železnička Pribylina

Získali sme zdroje z eurofondov na záchranu železničky. Podarilo sa tak dobudovať trať spájajúcu areál Múzea liptovskej dediny v Pribyline s depom Považskej lesnej železnice. Opravil sa oceľový most aj dve nástupištia.

3.0

Modernizácia zdravotníckej školy

Aj vďaka kompletnej rekonštrukcii SZŠ v L. Mikuláši, máme v kraji najmodernejšiu školu svojho druhu na Slovensku. Za 4 milióny € sa urobili nové steny, podlahy, rozvody, inštalácie, šatne, sprchy či toalety.

CleanShot 2022-09-22 at 06.50.28

Rekonštrukcia centier sociálnych služieb

Zrekonštruovali sme strechy a vymenili okná v DSS a ŠZ Liptovský Hrádok. Obnovili sme hygienické zariadenia v CSS Likavka, elektrorozvodňu a práčovňu. Do 5-tich zariadení v kraji sme investovali viac ako 400 000 €.

CleanShot 2022-09-22 at 06.50.58

Nové dielne SOŠ Polytechnickej

Kompletne sme zmodernizovali budovu SOŠ Polytechnickej v Ružomberku, v ktorej poskytujeme žiakom odborný výcvik. Okrem toho sa zateplil obvodový plášť dielní, zrealizovali nové rozvody, okná a strecha.

CleanShot 2022-09-22 at 06.51.26

Rekonštrukcia cestných komunikácií

Použili sme viac ako 600 000 € na rekonštrukciu mostov. Opravili sme cesty v obciach Lazisko, L. Hrádok, Pribylina, L. Trnovec, L. Osada i Revúca, Huty či mosty cez potoky Ľupčianka, Hutianka, Sestrč a Kukučkový potok.

CleanShot 2022-09-22 at 06.51.54

Kultúra a turizmus na Liptove

Liptov je centrom turizmu, preto mu pomáhame cez kultúrne inštitúcie. Úspešne sme zrealizovali sanáciu brala na hrade Likava a Liptovské múzeum sa stalo bezbariérovým aj vďaka výťahu a rekonštrukcii vstupu.

ĎALŠIE ÚSPECHY

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

✓ Liptovská nemocnica – stavebné úpravy JIS neurologického oddelenia

Doprava

Doprava

✓ Pribylina – rekonštrukcia a modernizácia rozbitej cesty

✓ Liptovský Hrádok – rekonštrukcia mostného objektu ponad rieku Belá za 0,27 mil. €

✓ Huty (Borové) – rekonštrukcia cesty a dvoch priepustov

Školstvo a šport

Školstvo a šport

✓ Hotelová akadémia, L. Mikuláš – rekonštrukcia výcvikového strediska za 424 000 €

Kultúra

Kultúra

✓ Liptovské múzeum – nová expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova

✓ Liptovská knižnica – vybudovanie moderného zázemia pre detských čitateľov

PRÁCA V ĎALŠÍCH REGIÓNOCH

Plnenie sľubov
Plnenie sľubov
Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj