Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj
Úspechy

REGIÓN HORNÉ POVAŽIE

Úspechy
CleanShot 2022-09-22 at 06.37.05

Oprava cesty Terchová

Rekonštrukciou prešli viaceré úseky na Hornom Považí. Jedným z nich je aj kompletná obnova vozovky v Terchovej, vrátane jej odvodnenia. Na tento účel sme vyčlenili až 689 000 €.

CleanShot 2022-09-22 at 06.37.34

Rekonštrukcia CSS Letokruhy

Veľká modernizácia prebehla v CSS Letokruhy, kde sme rekonštruovali sociálne zariadenia. Realizovalo sa zateplenie budovy a vymieňali okná, vďaka čomu sa znížila energetická náročnosť budovy.

CleanShot 2022-09-22 at 06.38.08

Nový štadión Varšavská

Žilinský kraj za viac ako 400 000 € úspešne zrekonštruoval športový areál pri gymnáziu na Varšavskej ulici. Nový atletický štadión s futbalovým ihriskom budú môcť využívať žiaci a pomôže tiež športovým klubom.

CleanShot 2022-09-20 at 14.44.42@2x

Obnova Budatínskeho hradu

Budatínsky hrad sa dnes pýši zrekonštruovaným 1. poschodím a úplnou rekonštrukciou zdevastovanej hospodárskej budovy z 18. storočia, kde sa nachádza stála expozícia drotárstva. Obnovili sme aj rozpadnuté chodníky

CleanShot 2022-09-22 at 06.38.48

Investície do škôl za takmer 8 miliónov €

Komplexne sme obnovili internáty pri SZŠ, ale i SOŠ dopravnej. Veľkou obnovou so zateplením prešla aj SPŠ stavebná, Stredná poľnohospodárska škola či Obchodná akadémia. Zrekonštruovala sa aj budova gymnázia v Bytči.

3.0

Rozvoj kultúry a cestovného ruchu

Hrad Strečno sa teší zo zrekonštruovanej vstupnej hradnej brány a veže. Makovického dom v Žiline sa dočkal obnovy fasády. Krajská knižnica má kompletne zmodernizovaný vstup, podlažie a vybudovanú komunitnú záhradu.

CleanShot 2022-09-22 at 06.39.38

Viac ako 4 milióny € na cestnú infraštruktúru

Obnovili sme viac ako 28 km ciest (Gbeľany, Belá, Rosina, Horná Tížina, Divinka – Lalinok, Žilina Rosina, Závodie, Kamenná Poruba, Súľov, Kotešová…) a 8 mostov (Varín, Svederník, Lysica…).

CleanShot 2022-09-22 at 06.40.11

Diaľnice D1 a D3

Aktívne sa zapájame do riešenia problematiky výstavby diaľníc D1 a D3. Aj vďaka našej iniciatíve sa naplno pokračuje vo výstavbe tunela Višňové a zároveň sa podarilo zabezpečiť financovanie výstavby D3.

OKRES BYTČA

✓ oprava ciest a rekonštrukcia mosta v Kotešovej

✓ rekonštrukcia mostného objektu v obci Veľké Rovné

✓ v okrese Bytča sme opravili viac ako 3 797 m ciest

✓ stavebné úpravy budovy telocvične – I. Etapa-výmena okien pre Gymnázium Bytča

✓ rekonštrukcia toaliet stavebné úpravy a rekonštrukcia objektu, vstupné dezinfekčné terminály pre CZS Bytča

OKRES ŽILINA

✓ rekonštrukcia cesty, zosilnenie povrchu cesty, oprava kamenného múru v katastri Terchová

✓ rekonštrukcia mostného objektu modernizácia cesty v obci Varín

✓ oprava, rekonštrukcia a modernizácia cesty, zosilnenie povrchu cesty v Žiline

✓ zosilnenie povrchu cesty, cestné zariadenie v Divine

✓ rekonštrukcia cesty v katastri Gbeľany

✓ rekonštrukcia a modernizácia cesty v Divinke

✓ rekonštrukcia mostného objektu, oprava mostu a cestné zariadenie v obci Dolná Tižina

✓ rekonštrukcia mostného objektu v obci Lysica

✓ sanácia zosuvu v obci Stráža

✓ investície do techniky pre Správa ciest ŽSK

✓ v okrese Žilina sme opravili spolu viac ako 22 kilometrov ciest

✓ prístavba výťahu, energokanály, stavebné úpravy, vybavenie kuchyne a práčovne pre CSS Letokruhy

✓ interiérové stavebné úpravy, nákup auta pre CSS Harmónia

✓ bezbariérové vstupy – výťah pre imobilných, zateplenie obvodového plášťa, stavebné úpravy nákup vybavenia pre DSS Synnómia

✓ stavebné úpravy, rekonštrukcia kúpelní a wc, nákup šatníkov pre CSS Terchová

✓ stavebné úpravy, nákup zariadení pre CSS Straník

✓ rekonštrukcia prístupovej komunikácie, oprava havarijných stavov, nákup vybavenie pre CSS Tau

✓ rekonštrukcia a opravy, stavebné úpravy a vybavenie pre Krajská knižnica

✓ projektová dokumentácia, obnova objektov hrad Budatín, sanácia murív, skalného výčnelku reštaurovanie kaplnky na hrade Strečno, chodník v Budatínskom parku pre Považské múzeum

✓ Stavebné úpravy obvodového plášťa, výmena okien a dverí, kanalizácia pre Krajské kultúrne stredisko

✓ stavebné práce a oplotenie pozemku – pozorovateľňa na Malom diele Žilina pre Krajská hvezdáreň

✓ oprava a rekonštrukcia budovy a zariadení pre Považská galéria

✓ revitalizácia záhrady za divadlom, projektová dokumentácia, rekonštrukcia areálu dielní pre Bábkové divadlo

✓ stavebné úpravy kuchyne s jedálňou, strechy, odborných učební, zateplenie budovy internátu pre Strednú zdravotnú školu

✓ stavebné a technologické úpravy výmenníkovej stanice, nadstavba a stavebné úpravy internátu – I. etapa pre SOŠ dopravná

✓ stavebné úpravy, dielne odborného výcviku, šatne a učebne pre Spojená škola Rosinská cesta

✓ stavebné úpravy – rekonštrukcia hygienických zariadení – škola, telocvičňa – I. etapa

✓ stavebné úpravy podlahových plôch v budove školy pre Gymnázium Varšavská cesta

✓ stavebné úpravy strechy, kotolne a jedálne pre SOŠ stavebná

✓ zlepšenie energetickej náročnosti objektov SŠ, Hlinská, Žilina – SO – telocvičňa

✓ stavebné úpravy hygienických zariadení – telocvičňa, zázemie, výstavba výmeničky pre Gymnázium Hlinská

Celkové investície do školstva okrese Žilina presiahli 6 miliónov €

ĎALŠIE ÚSPECHY

Doprava

Doprava

✓ Rosina – oprava cesty, veľkoplošné opravy

✓ Kotešová – rekonštrukcia a modernizácia cesty za 268 000 €

✓ Rajec – zosilnenie povrchu cesty II/517, v dĺžke 1 490 m

Sociálna oblasť

Sociálna oblasť

✓ CSS Harmónia – veľká rekonštrukcia v hodnote viac ako
500 000 €

✓ DSS SYNNÓMIA – bezbariérové vstupy, výťah pre imobilných, zateplenie obvodového plášťa

Školstvo a šport

Školstvo a šport

✓ SZŠ Žilina – komplexná rekonštrukcia internátu a zateplenie budovy

✓ SOŠ dopravná Žilina – nadstavba a zateplenie internátu, okná a dvere

Kultúra

Kultúra

✓ Považské múzeum – zrekonštruovaná zámocká veža so strechou (zdroje EÚ)

PRÁCA V ĎALŠÍCH REGIÓNOCH

Plnenie sľubov
Plnenie sľubov
Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj