Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj
Úspechy

REGIÓN HORNÉ POVAŽIE

Úspechy
CleanShot 2022-09-22 at 06.37.05

Oprava cesty Terchová

Rekonštrukciou prešli viaceré úseky na Hornom Považí. Jedným z nich je aj kompletná obnova vozovky v Terchovej, vrátane jej odvodnenia. Na tento účel sme vyčlenili až 689 000 €.

CleanShot 2022-09-22 at 06.37.34

Rekonštrukcia CSS Letokruhy

Veľká modernizácia prebehla v CSS Letokruhy, kde sme rekonštruovali sociálne zariadenia. Realizovalo sa zateplenie budovy a vymieňali okná, vďaka čomu sa znížila energetická náročnosť budovy.

CleanShot 2022-09-22 at 06.38.08

Nový štadión Varšavská

Žilinský kraj za viac ako 400 000 € úspešne zrekonštruoval športový areál pri gymnáziu na Varšavskej. Nový atletický štadión s futbalovým ihriskom budú môcť využívať žiaci a pomôže tiež športovým klubom.

CleanShot 2022-09-20 at 14.44.42@2x

Obnova Budatínskeho hradu

Budatínsky hrad sa dnes pýši zrekonštruovaným 1. poschodím a úplnou rekonštrukciou zdevastovanej hospodárskej budovy z 18. storočia, kde sa nachádza stála expozícia drotárstva. Obnovili sme aj rozpadnuté chodníky

CleanShot 2022-09-22 at 06.38.48

Investície do škôl za takmer 8 miliónov €

Komplexne sme obnovili internáty pri SZŠ, ale i SOŠ dopravnej. Veľkou obnovou so zateplením prešla aj SPŠ stavebná, Stredná poľnohospodárska škola či Obchodná akadémia. Zrekonštruovala sa aj budova gymnázia v Bytči.

3.0

Rozvoj kultúry a cestovného ruchu

Hrad Strečno sa teší zo zrekonštruovanej vstupnej hradnej brány a veže. Makovického dom v Žiline sa dočkal obnovy fasády. Krajská knižnica má kompletne zmodernizovaný vstup, podlažie a vybudovanú komunitnú záhradu.

CleanShot 2022-09-22 at 06.39.38

Viac ako 4 milióny € na cestnú infraštruktúru

Obnovili sme viac ako 28 km ciest (Gbeľany, Belá, Rosina, Horná Tížina, Divinka – Lalinok, Žilina Rosina, Závodie, Kamenná Poruba, Súľov, Kotešová…) a 8 mostov (Varín, Svederník, Lysica…).

CleanShot 2022-09-22 at 06.40.11

Diaľnice D1 a D3

Aktívne sa zapájame do riešenia problematiky výstavby diaľníc D1 a D3. Aj vďaka našej iniciatíve sa naplno pokračuje vo výstavbe tunela Višňové a zároveň sa podarilo zabezpečiť financovanie výstavby D3.

ĎALŠIE ÚSPECHY

Doprava

Doprava

✓ Rosina – oprava cesty, veľkoplošné opravy

✓ Kotešová – rekonštrukcia a modernizácia cesty za 268 000 €

✓ Rajec – zosilnenie povrchu cesty II/517, v dĺžke 1 490 m

Sociálna oblasť

Sociálna oblasť

✓ CSS Harmónia – veľká rekonštrukcia v hodnote viac ako
500 000 €

✓ DSS SYNNÓMIA – bezbariérové vstupy, výťah pre imobilných, zateplenie obvodového plášťa

Školstvo a šport

Školstvo a šport

✓ SZŠ Žilina – komplexná rekonštrukcia internátu a zateplenie budovy

✓ SOŠ dopravná Žilina – nadstavba a zateplenie internátu, okná a dvere

Kultúra

Kultúra

✓ Považské múzeum – zrekonštruovaná zámocká veža so strechou (zdroje EÚ)

PRÁCA V ĎALŠÍCH REGIÓNOCH

Plnenie sľubov
Plnenie sľubov
Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj