Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj
Úspechy

KYSUCKÝ REGIÓN

Úspechy
CleanShot 2022-09-22 at 06.59.00

Novinky v Kysuckej nemocnici

Obstarali sme výhodne novú magnetickú rezonanciu, zriadili jej pracovisko, zrekonštruovali sme JIS chirurgického, interného a neurologického oddelenia. Aktuálne modernizujeme poliklinickú časť nemocnice.

CleanShot 2022-09-22 at 06.57.46

Oprava ciest a „tankodrómu“ Semeteš

Zrekonštruovali sme cestu Semeteš, ktorá bola v dezolátnom stave v celkovej dĺžke 4 km spolu s jej mostom. Okrem toho sme obnovili cestu z Čadce na Makov, do Vychylovky či v Bystrickej doline.

CleanShot 2022-09-22 at 06.52.36

Rekonštrukcia mostov

Do ciest a mostov na Kysuciach sme investovali viac ako 7 miliónov €. Komplexne sme obnovili mosty v obciach Makov, Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov, Staškov či v Rakovej, kde pribudla aj nová lávka pre chodcov.

CleanShot 2022-09-22 at 06.53.11

Obnova pamiatok a rozvoj cestovného ruchu

Za takmer 700 000 € sa vybudovala v Kaštieli v Oščadnici nová prístavba, výstavné, skladové či archívne priestory. Zateplila sa fasáda a otvorili sa nové WC. Prebehli stavebné úpravy vo Vlastivednom múzeu a vymenili sa okná v Kysuckom múzeu.

CleanShot 2022-09-22 at 06.53.44

Modernizácia stredných škôl

Úspešne sme zrealizovali modernizáciu elektroinštalácie hlavnej budovy SOŠ obchodu a služieb v Čadci, stavebné úpravy strechy sa nám podarilo zrealizovať na SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom Meste.

CleanShot 2022-09-22 at 06.54.20

Sociálne služby na Kysuciach

Od roku 2018 sme zrealizovali spolu 17 modernizácií v piatich zariadeniach za viac ako 2 milióny €. Zateplili sme CSS Horelica v Čadci. Dobudovanie lôžkového výťahu a zateplenie plášťa sa podarilo v CSS PARK.

CleanShot 2022-09-22 at 06.40.11

Diaľnica D3

Od začiatku môjho pôsobenia sa zasadzujeme za výstavbu diaľnice D3. Podarilo sa nám zarezervovať celý objem financií nového programovacieho obdobia na výstavbu diaľnice z Kohézneho fondu.

OKRES ČADCA

✓ Rekonštrukcia a modernizácia cesty, mostného objektu a oporného múru v Turzovke za

✓ Rekonštrukcia a modernizácia cesty a mostných objektov v Čadci

✓ rekonštrukcia a modernizácia cesty v Novej Bystrici

✓ Rekonštrukcia a modernizácia cesty vo Vysokej nad Kysucou

✓ Rekonštrukcia mostného objektu v Makove

✓ Zosilnenie cesty v Krásne nad Kysucou

✓ rekonštrukcia mosta v Korni

✓ rekonštrukcia a modernizácia cesty v Oščadnici

✓ celkovo sme v okrese Čadca opravili 53 kilometrov ciest

✓ oprava sociálnych zariadení, zdravotníckych technických technológií a pomôcok, nákup automobilu v CSS Horelica

✓ stavebné úpravy v budovách, rekonštrukcia a opravy interiéru, nákup technologických zariadení, zariadení na čistenie a údržbu, na vybavenie izieb pre klientov v CCS Slniečko
✓ stavebné úpravy na budovách, rekonštrukcia a obnova interiéru, oprava prístupovej a okolitej komunikácie, nákup technologických zariadení, zariadení na čistenie, do kuchyne, na vybavenie izieb pre klientov v CCS Žarec

✓ investície do technických zariadení, nákup vozidla, stavebné práce v CSS Park

✓ oprava, výmena, rekonštrukcia exteriéru a interiérov, oprava železničnej trate, nákup vybavenia pre Kysucké múzeum

✓ architektonická štúdia – depozit, stavebné práce na depozitáre, rekonštrukcia fasáda kaštieľa a akvizície pre Kysucká galéria v Oščadnici

✓ modernizácia kotolne, stavebné úpravy, nákup výpočtovej techniky pre Kysucká knižnica v Čadci

✓ do kultúry sme v okrese Čadca investovali viac ako 2 milióny €

✓ výmena vykurovacích telies a hydraulické vyregulovanie ÚK, modernizácia elektroinštalácie hlavnej budovy školy pre SOŠ obchodu a služieb

✓ modernizácia elektroinštalácie a technológie na spaľovanie biomasy, rekonštrukcia kotolne pre SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

✓ rekonštrukcia plynovej kotolne pre SOŠ Čadca

✓ celková investícia do školstva v okrese Čadca je viac ako pol milióna €

✓ stavebné úpravy, rekonštrukcia hygienických zariadení, JIS interná, OAMIS, magnetická rezonancia prístroj, Prístrojová zdravotnícka technika, zariadenia do kuchyne pre Kysucká NsP v Čadci

✓ rekonštrukcia a zateplenie strechy, Vstupné dezinfekčné terminály pre CZS Turzovka

✓ v oblasti zdravotníctva sme v okrese Čadca vynaložili viac než 3,5 milióna €

OKRES KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

✓ rekonštrukcia oporného múru v Rudinskej

✓ rekonštrukcia mostného objektu a oporného múru v Kysuckom Lieskovci

✓ sanácia zosuvu v Kysuckom Lieskovci

✓ v oblasti kultúry sme v okrese Kysucké Nové Mesto investovali do opravy a údržby zariadení, nákupu a montáží ďalekohľadu a príslušenstva pre Krajská hvezdáreň

✓ v oblasti školstva sme v okrese Kysucké Nové Mesto investovali do rekonštrukcie hygienických zariadení a stavebných úprav pre SOŠ strojnícka

✓ vybudovanie parkoviska a oddychovej zóny v areáli CZS Kysucké Nové Mesto

ĎALŠIE ÚSPECHY

Doprava

Doprava

✓ Makov – rekonštrukcia mostného objektu za 340 000 €

✓ Raková – Korcháň, oprava zničeného povrchu cesty

✓ Nová Bystrica – veľká rekonštrukcia a modernizácia cesty za 2,4 mil.€

✓ Vysoká nad Kysucou – rekonštrukcia a modernizácia cesty

✓ Staškov – Klokočov, oprava povrchu cesty, spolu za 280 000 €

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

✓ Kysucká NsP v Čadci – prístrojová zdravotnícka technika a zariadenia do kuchyne

Sociálna oblasť

Sociálna oblasť

✓ CSS Kamence – stavebné úpravy a nákup techniky

Doprava

Doprava

✓ Vychylovka – oprava trate HLÚŽ, nové 2 kilometre trate

✓ Kysucké múzeum – rekonštrukcia strechy a nová expozícia

PRÁCA V ĎALŠÍCH REGIÓNOCH

Plnenie sľubov
Plnenie sľubov
Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj