Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj
Úspechy

KYSUCKÝ REGIÓN

Úspechy
CleanShot 2022-09-22 at 06.59.00

Novinky v Kysuckej nemocnici

Obstarali sme výhodne novú magnetickú rezonanciu, zriadili jej pracovisko, zrekonštruovali sme JIS chirurgického, interného a neurologického oddelenia. Aktuálne modernizujeme poliklinickú časť nemocnice.

CleanShot 2022-09-22 at 06.57.46

Oprava ciest a „tankodrómu“ Semeteš

Zrekonštruovali sme cestu Semeteš, ktorá bola v dezolátnom stave v celkovej dĺžke 4 km spolu s jej mostom. Okrem toho sme obnovili cestu z Čadce na Makov, do Vychylovky či v Bystrickej doline.

CleanShot 2022-09-22 at 06.52.36

Rekonštrukcia mostov

Do ciest a mostov na Kysuciach sme investovali viac ako 7 miliónov €. Komplexne sme obnovili mosty v obciach Makov, Vysoká nad Kysucou, Nižný Kelčov, Staškov či v Rakovej, kde pribudla aj nová lávka pre chodcov.

CleanShot 2022-09-22 at 06.53.11

Obnova pamiatok a rozvoj cestovného ruchu

Za takmer 700 000 € sa vybudovala v Kaštieli v Oščadnici nová prístavba, výstavné, skladové či archívne priestory. Zateplila sa fasáda a otvorili sa nové WC. Prebehli stavebné úpravy vo Vlastivednom múzeu a vymenili sa okná v Kysuckom múzeu.

CleanShot 2022-09-22 at 06.53.44

Modernizácia stredných škôl

Úspešne sme zrealizovali modernizáciu elektroinštalácie hlavnej budovy SOŠ obchodu a služieb v Čadci, stavebné úpravy strechy sa nám podarilo zrealizovať na SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom Meste.

CleanShot 2022-09-22 at 06.54.20

Sociálne služby na Kysuciach

Od roku 2018 sme zrealizovali spolu 17 modernizácií v piatich zariadeniach za viac ako 2 milióny €. Zateplili sme CSS Horelica v Čadci. Dobudovanie lôžkového výťahu a zateplenie plášťa sa podarilo v CSS PARK.

CleanShot 2022-09-22 at 06.40.11

Diaľnica D3

Od začiatku môjho pôsobenia sa zasadzujeme za výstavbu diaľnice D3. Podarilo sa nám zarezervovať celý objem financií nového programovacieho obdobia na výstavbu diaľnice z Kohézneho fondu.

ĎALŠIE ÚSPECHY

Doprava

Doprava

✓ Makov – rekonštrukcia mostného objektu za 340 000 €

✓ Raková – Korcháň, oprava zničeného povrchu cesty

✓ Nová Bystrica – veľká rekonštrukcia a modernizácia cesty za 2,4 mil.€

✓ Vysoká nad Kysucou – rekonštrukcia a modernizácia cesty

✓ Staškov – Klokočov, oprava povrchu cesty, spolu za 280 000 €

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

✓ Kysucká NsP v Čadci – prístrojová zdravotnícka technika a zariadenia do kuchyne

Sociálna oblasť

Sociálna oblasť

✓ CSS Kamence – stavebné úpravy a nákup techniky

Doprava

Doprava

✓ Vychylovka – oprava trate HLÚŽ, nové 2 kilometre trate

✓ Kysucké múzeum – rekonštrukcia strechy a nová expozícia

PRÁCA V ĎALŠÍCH REGIÓNOCH

Plnenie sľubov
Plnenie sľubov
Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj