Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj
Úspechy

ORAVSKÝ REGIÓN

Úspechy
CleanShot 2022-09-20 at 14.53.42@2x

Hornooravská nemocnica v Trstenej

Po úplnej rekonštrukcii máme dnes na Orave najmodernejšiu pôrodnicu na Slovensku. Vynovená fasáda nemocnice, zrekonštruované oddelenie dlhodobo chorých, interné aj chirurgické oddelenie.

CleanShot 2022-09-22 at 06.44.29

Oravské múzeum má nové sídlo

Úspešná rekonštrukcia Renesančnej budovy, sanácia brala a novopostavené sídlo múzea. Obnovená a zrekonštruovaná stará fara v areáli Oravského hradu. Nová virtuálna realita v Oravskom múzeu.

CleanShot 2022-09-22 at 06.45.13

Rekonštrukcia Spojenej školy v Nižnej

Škola prešla veľkou vizuálnou aj technologickou premenou fasády so zateplením a modernizáciou odborného vzdelávania. Taktiež sa zrekonštruovali hygienické zariadenia a podlahy v objekte internátu.

CleanShot 2022-09-22 at 06.46.49

Moderné stredné školy

Gymnázium v Dolnom Kubíne má kompletne zrekonštruované vnútorné priestory školy. SOŠ obchodu a podnikania v Námestove zrekonštruovala nevyužívané dielne a vytvorila oddychový priestor s bufetom.

CleanShot 2022-09-22 at 06.47.17

Zrekonštruované priestory pre seniorov

Medzi najväčšie stavebné úpravy patrí zateplenie a prístavba lôžkového výťahu v CSS Orava v Tvrdošíne a v CSS v obci Zakamenné. Realizácia bezpodnetovej miestnosti aj ďalšie potrebné investície.

CleanShot 2022-09-22 at 06.47.55

Oprava mosta a cesty Vitanová

Bola potrebná oprava hornej aj dolnej stavby mosta, 16-tich priepustov a pokrytie vozovky novou asfaltovou vrstvou v úseku Vitanová. Na túto náročnú rekonštrukciu sa vyčlenilo celkovo viac ako 2 milióny €.

CleanShot 2022-09-20 at 14.57.11@2x

Dolnooravská nemocnica v Dolnom Kubíne

Komplexná rekonštrukcia ortopedického oddelenia. Zmodernizované detské a gynekologicko-pôrodnícke oddelenia. Zrekonštruované sociálne zariadenia v poliklinickej časti.

CleanShot 2022-09-22 at 06.48.32

Oravská poliklinika v Námestove

Vybudované parkovisko, výstavba centra integrovanej zdravotnej starostlivosti na 3. podlaží. Zakúpený panoramatický röntgen s možnosťou diagnostiky zdravotne znevýhodnených.

CleanShot 2022-09-22 at 06.49.17

Rekonštruované cesty

Rekonštrukcia mostov a ciest v turistických oblastiach v smere do Oravíc i do Roháčov, v Novoti, Zákamennom a mosta v Krušetnici. Rozšírenie cesty a stabilizácia brala na Bzinách, na ktoré obyvatelia čakali 23 rokov.

ĎALŠIE ÚSPECHY

Doprava

Doprava

✓ Zakamenné – rekonštrukcia a modernizácia cesty za 150 000 €

✓ Habovka – oprava mostov, rekonštrukcia a modernizácia cesty za 3,95 mil. €

Sociálna oblasť

Sociálna oblasť

✓ CSS Brezovec – nákup technológií a výbavy pre poskytovanie služieb za 0,32 mil. €

✓ CSS Studienka – rekonštrukcia a prestavba interiérov, nákup technického zariadenia

Školstvo a šport

Školstvo a šport

✓ Spojená škola, Tvrdošín – rekonštrukcia strechy, obvod. plášťa, zateplenie telocvične, jedáleň

Kultúra

Kultúra

✓ Slanická Osada – lodný výťah a oprava príjazdovej cesty

✓ Revitalizácia Slanického ostrova a stavebné práce na diele

PRÁCA V ĎALŠÍCH REGIÓNOCH

Plnenie sľubov
Plnenie sľubov
Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj