Pre náš kraj
Zoznam kandidátov na poslancov do Žilinského samosprávneho kraja
Pre náš kraj

OKRES BYTČA

3.-druzkovska

Lenka Dunajová Družkovská

Mnohí ma poznajú ako zdravotnú sestru, ktorá bojovala proti korupčným praktikám v zdravotníctve, hájila záujmy sestier a presadzovala lepšie pracovné podmienky pre zdravotníckych pracovníkov. V súčasnosti pôsobím ako štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva. Do VÚC chcem priniesť konštruktívnu spoluprácu, odborné skúsenosti pri rozbiehaní pozitívnych projektov.

19-kamil-ruman

Kamil Ruman

Viac ako 25-ročné pôsobenie v štátnej správe mi dáva priestor pomáhať ľuďom v riešení ich situácií. Dlhodobo vytváram priestor k lepšiemu životu nastavením pozitívneho smerovania pre lepšiu budúcnosť. Svoje skúsenosti, schopnosti a pracovitosť ponúkam pre všetkých i na úrovni samosprávneho kraja.

OKRES ČADCA

2.-mariana-bebčáková

Marianna Bebčáková

Som starostkou obce Korňa. Ako poslankyňa VÚC budem aktívne podporovať každý návrh, ktorý pomôže ľuďom, obciam a špeciálne nášmu kysuckému regiónu. Zasadím sa za to, aby sa schválené projekty realizovali efektívne, bez prieťahov a ich výsledky slúžili všetkým.

14.-Danka-Jašurková

Danka Jašurková

Dennodenný život občanov na Kysuciach a ich problémy mi nie sú ľahostajné. Svojimi skúsenosťami, odbornosťou a chuťou pracovať sa chcem podieľať na zlepšení životnej úrovne Kysučanov. Mojou prioritou je sociálna oblasť, zvyšovanie zamestnanosti a s tým súvisiace celkové možnosti rozvoja miest a obcí v našom regióne.

16.-Erik-Kajánek

Erik Kajánek

Do VÚC prichádzam s EKO víziou a dlhodobými inovatívnymi riešeniami v zavádzaní ekonomicky efektívnych koncepcií v oblasti životného prostredia a jej ochrany. Ide mi o lepšiu budúcnosť kraja, ktorú zažijú nielen naše deti, ale ktorú budú občania kraja užívať už v dohľadnom období.

20.-Michal-Krenžel

Michal Krenžel

Ako učiteľ telesnej výchovy a inštruktor plávania a lyžovania sa budem usilovať o vybudovanie kvalitných športovísk, cyklotrás či aktívno-odpočinkových zón (lezecké a lanové parky). Tak isto podporím budovanie aktívnych odpočinkových zón pre našich drahých seniorov.

21.-Marián-Kubala

Marián Kubala

V súčasnosti už druhé volebné obdobie pôsobím ako poslanec mestského zastupiteľstva Čadci. V Žilinskom kraji vidím potrebu zlepšenia dopravnej situácie a zároveň považujem za dôležité zvýšiť turistickú atraktivitu nášho regiónu. Tiež sa chcem zasadiť o budovanie cyklotrás na Kysuciach.

27.-Jozef-Mozol

Jozef Mozol

Nosnou témou, ktorej sa chcem venovať, je doprava. Takmer 2 roky pôsobím v pozícii poradcu ministra dopravy pre región Kysuce a podieľal som sa na viacerých projektoch, ktoré nášmu regiónu výrazne pomôžu. Svoje skúsenosti by som rád preniesol na úroveň kraja a prispel k riešeniu výziev, ktoré nás čakajú.

29.-Martin-Pavlík

Martin Pavlík

Druhé volebné obdobie som starostom obce Makov. Chcem, aby sa v našom regióne zlepšila dostupnosť zdravotnej starostlivosti (lekári, atď). Zasadím sa o to, aby vznikli na cestách VÚC pasívne bezpečnostné prvky (osvetlenie, ostrovčeky…), vybudoval sa cyklochodník na trase Čadca – Makov, či zlepšili bežkárske trate na Kysuciach.

OKRES DOLNÝ KUBÍN

6.-fackova

Lýdia Fačková

Osem rokov som starostkou obce Istebné, predtým som šestnásť rokov pracovala v samospráve. Veľa vecí sa mi podarilo dosiahnuť, ale stále je čo vylepšovať a zdokonaľovať. Budem podporovať tradičnú rodinu a kultúru. Kladiem dôraz aj na podporu seniorov, ktorí nám budovali a kreovali našu spoločnosť.

11.jurisova

Zuzana Jurisová

Pracujem ako manažér kvality v zariadení sociálnych služieb. Vo voľnom čase sa venujem pomoci rodinám osôb so zdravotným postihnutím. V župe a ľuďom v kraji chcem byť nápomocná pri rozvoji sociálnych služieb so svojimi skúsenosťami z dlhoročnej praxe.

13.-lorko

Pavol Ľorko

“S vami a pre vás” je moje motto, ktorým sa riadim v politike už viac ako 15 rokov. Ako poslanec VÚC budem pracovať Pre vás. A len S vami budem vedieť vyriešiť potreby nášho regiónu. V našom okrese chcem riešiť problémy ľudí spojené so starostlivosťou o životné prostredie, sociálne veci, kultúru a šport.

OKRES KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

1.-borovicka

Lukáš Borovička

Som rodák z Kysúc a ako zakladateľ a člen jedného z občianských združení som pochopil, že len aktívna občianska spoločnosť dokáže meniť a posúvať naše okolie k lepšiemu. Preto by som tieto skúsenosti chcel ďalej zhodnotiť v mojej práci poslanca zastupiteľstva ŽSK.

18.-medvecky

Miroslav Medvecký

Pracujem ako ekonóm a manažér v Kysuckom Novom Meste. S pokorou prijímam pozvanie županky Eriky Jurinovej byť súčasťou jej tímu a ponúkam svoje skúsenosti a schopnosti v prospech nášho krásneho kraja. Poďme spolu ďalej, poďme zlepšovať životy nás všetkých.

OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

16.-Krcmarek

Drahomír Krčmárek

Venujem sa poľnohospodárstvu ako stredoškolský učiteľ, záhradkár a drobnochovateľ, finančníctvu ako majetkový poradca a vo voľnom čase najmä cykloturistike. Odborné a životné skúsenosti, v prípade zvolenia za poslanca VÚC, rád využijem na skvalitnenie oblastí nášho života, v ktorých pôsobím.

20.-marcinekova

Zuzana Marcineková

Pracujem na pozícii projektového a marketingového manažéra v nemocnici v Liptovskom Mikuláši. Do VÚC chcem priniesť nové nápady, či už z oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb, školstva a dopravy a prispieť tak k naplneniu spoločného cieľa, zlepšeniu života obyvateľov kraji.

27.-pasko

Ján Paško

Profesionálne sa zaoberám činnosťou v manažérskej a sociálnej oblasti. V okrese Liptovský Mikuláš žijem celý život, problematika regiónu mi je veľmi dobre známa. Pôsobením vo VÚC by som sa rád zameral práve na zveľadenie Liptova.

31.-repask

Jozef Repaský

Pracujem ako prednosta okresného úradu. Dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v samospráve odovzdávam regiónu. Vo VÚC ako predseda komisie kultúry som v minulosti pomohol presadiť grantový systém pre oblasť kultúry a významne pomohol k jej rozvoju v kraji. Vo svojom obvode chcem riešiť problémy ľudí spojené s bývaním, starostlivosťou o životné prostredie, sociálne veci, kultúru a šport.

33.-staronova

Ľubica Staroňová

Pracujem ako pôrodná asistentka v nemocnici a venujem sa
predpôrodnej príprave a cvičeniu žien. Mojou snahou je skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti v regióne, zachovanie a modernizácia všetkých oddelení v našich nemocniciach a stabilizácia zdravotníckych pracovníkov.

OKRES MARTIN

19-gottwald

Ľuboš Gottwald

Pracujem ako manažér kybernetickej bezpečnosti, vyštudoval som aplikovanú informatiku a masmediálnu komunikáciu. Môj cieľ je vybudovanie prístupného vodného športovo-rekreačného areálu so štrkovými plážami, trávnikmi a bezpečnými brehmi.

41-mikluš

Pavol Mikluš

Som členom skupiny Regionálneho rozvoja pri Ministerstve investícií SR pre región Turiec. Ako poslanec VÚC budem presadzovať efektívne využívanie financií, vrátane využívania európskych dotácii, špeciálne na riešenie dopravnej situácie v kraji. Podporím športovú výchovu a aktivity detí a mládeže a maximálnu pomoc pre zdravotníctvo, školstvo, kultúru či sociálnu oblasť.

45-polakovič

Vladimír Polakovič

Som prednosta Okresného úradu Martin, riadim ho odborne, čestne a transparentne. Pracujem v komisii školstva a športu VÚC Žilina a 30 rokov pomáham športovcom ako dobrovoľný funkcionár. Pomoc ľuďom je mojím poslaním, preto ponúkam svoje skúsenosti a chuť pracovať v prospech nášho okresu i celého kraja.

51-steindl

Dalibor Steindl

Ako poslanec mestského zastupiteľstva sa prioritne venujem regionálnemu rozvoju a cestovnému ruchu. Moje zameranie a ciele pri výkone mandátu poslanca VÚC budú podobné. Chcem prispieť k pozdvihnutiu nášho Turca nasmerovaním strategických investičných prostriedkov najmä do dopravnej a turistickej infraštruktúry.

58-vons

Peter Vons

Turiec je región, v ktorom si ľudia zaslúžia žiť na lepšej životnej úrovni a v čistom ekologickom prostredí. Byť politikom preto pre mňa znamená možnosť ovplyvňovať veci k lepšiemu. Aj vďaka vašej dôvere sa mi podarilo presadiť investície do ciest, škôl i športu. V týchto oblastiach máme rozpracované aj ďalšie dobré projekty, v ktorých by som rád pokračoval.

OKRES NÁMESTOVO

3.-culova

Gabriela Čulová

Pracujem s deťmi, vediem detský zbor, kde sa snažím v deťoch pestovať úctu ku tradíciám a folklóru a kresťanským hodnotám. Medzi moje priority patrí práca s deťmi vo voľnom čase, kultúra a zachovávanie folklórnych tradícií, rodiny s deťmi so zdravotným postihom, spolupráca mládeže so staršou generáciou.

5.-holla

Danica Hollá

Ako architekta tvorím projekty na zlepšenie bývania, cestovného ruchu, priemyslu, zdravotníctva, školstva, kultúry. Ako poslankyňa sa venujem rozvoju Námestova a ako prednostka OÚ zlepšujem podmienky a postavenie obyvateľov celého okresu Námestovo. Ponúkam VÚC svoju odbornosť a bohaté skúsenosti.

18.-pitak

František Piták

Som podnikateľ, manažér kvality, programátor, dátový analytik. Venujem sa pomoci a konzultáciám pri rozbehu startupov a politike. Uvedomujem si, že je viac než nutné zastabilizovať mladú generáciu v našom regióne, otvorť im obzor, aby nemuseli zbytočne utekať za prácou do zahraničia.

24-seliga

Juraj Šeliga

Kandidujem do krajského zastupiteľstva, pretože chcem pomôcť ľuďom na Orave a rovnako v celej župe. Okresu Námestovo prinesiem: jednotné klientske centrum v Námestove, cyklotrasu z Hruštína až na Oravskú priehradu, plaváreň do Námestova a rozvoj nábrežia Oravskej priehrady pre turistov a úplné dokončenie a obsadenie polikliniky v Námestove.

28-voska

Marek Voška

Venujem sa: chovu zvierat, organizovaniu športových podujatí, prevádzke pohostinstva a som inštruktor snowboardingu. Do VÚC by som rád priniesol svoje vedomosti a skúsenosti nadobudnuté pobytom v zahraničí, štúdiom a pôsobením na rôznych pozíciách (poslanec oz obce, člen redakčnej rady, podpredseda o. z.).

OKRES RUŽOMBEROK

18.-maretta

Emil Maretta

Pôsobím ako manažér – prednosta okresného úradu. Vzdelaním som finančný právnik.
Som členom finančnej komisie mesta Ružomberok a správnej rady Katolíckej univerzity. Odbornosťou i skúsenosťami chcem poslúžiť obyvateľom okresu Ružomberok a pozdvihnúť náš región do popredia v rámci Liptova i celého Žilinského kraja.

21-ondrejka

Ján Ondrejka

Verejnému životu sa venujem od roku 1989. V minulosti som pôsobil 2 volebné obdobia ako poslanec VÚC a ako starosta najväčšej obce na Slovensku. Mojimi prioritami sú zveľadenie dopravnej infraštruktúry 2. a 3. triedy, pozdvihnutie sociálneho postavenia občanov ružomberského okresu a zblíženie občanov dolného Liptova prostredníctvom kultúrnych podujatí VÚC.

25-rakucak

Jaroslav Rakučák

25 rokov sa venujem práci s deťmi, mládežou a rodinám ohrozeným sociálnym vylúčením. Ako poslanec VÚC chcem priniesť konkrétne riešenia a zlepšenia sociálnych služieb, školstva, športu, práce s mládežou, regionálneho rozvoja, kultúry, budovania cestnej infraštruktúry, a v neposlednom rade lepšej a dostupnejšej zdravotnej starostlivosti.

26.-rusnak

Martin Rusnák

Dvanásť rokov pracujem na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku ako samostatný radca. Ako poslanec VÚC sa chcem venovať sociálnej oblasti, cestovnému ruchu, športu a pomôcť vybudovaniu cyklistickej vážskej magistrály v Žilinskom kraji.

27-sidor

Ľubomír Sidor

Som manažérom a venujem sa vodnému hospodárstvu, výstavbe inžinierskych stavieb a cestovnému ruchu na Liptove. Zo svojich odborných skúseností chcem pomôcť rozvoju a správe cestnej infraštruktúry, cyklotrás, využitiu solárnej a geotermálnej energie nášho kraja pre efektívnejšiu prevádzku verejných budov.

OKRES TURČIANSKE TEPLICE

3.-fontanyova

Jana Fontányová

Pochádzam z obce Slovenské Pravno. Študovala som na vysokých školách v Bratislave, ale vždy som sa rada vracala Domov – do Horného Turca. Kandidujem na poslankyňu VÚC, pretože chcem, aby sa naše deti mali lepšie ako my.

OKRES TVRDOŠÍN

5.-kassak

Ján Kaššák

Skoro celý svoj život sa venujem komunálnej politike. Ako starosta obce Oravský Biely Potok som pôsobil 24 rokov a v súčasnosti vykonávam funkciu prednostu OÚ Tvrdošín. Do VÚC chcem priniesť hlavne svoje skúsenosti a poznatky z práce v komunálnej politike.

8.-kuriak

Milan Kuriak

Ako poslanec NRSR som sa v okrese Tvrdošín pričinil o budovanie R3, výstavbu nového mosta v Trstenej, zachovanie štátnych inštitúcií a o realizáciu rôznych projektov. Mojím cieľom vo VÚC je rozvoj cestovného ruchu a regiónu Oravy, rozvoj podnikateľského prostredia, rekonštrukcie ciest, mostov, nemocníc, zariadení pre dôchodcov, školských, športových zariadení, kulturných pamiatok, či boj proti korupcii.

14-ondrik

Dušan Ondrík

Som starostom druhé volebné obdobie. Záleží mi na budovaní cyklotrás medzi obcami, na rozvoji cestovného ruchu a taktiež na tvorbe pracovných príležitostí pre každého občana za spravodlivú mzdu.

OKRES ŽILINA

9.-birnerova

Barbora Birnerová

Som VŠ pedagogička a mama 4 detí. Aktuálne pôsobím ako poslankyňa kraja a ako zástupkyňa primátora mesta Žilina. Som aktivistka pre prácu s deťmi, s manželom sa venujeme tvorbe rozprávok. Mojou túžbou je tvorivo zlepšovať služby pre rodiny s deťmi a seniorov, a to najmä v sociálnej oblasti a kultúre.

11.-bobcik

Miroslav Bobčík

Za svoj najväčší profesijný úspech považujem vybudovanie moderného krízového manažérskeho a technologického centra v Žiline, kde majú spoločné sídlo hasiči, zdravotníci a krízoví manažéri ako zástupcovia najdôležitejších záchranných systémov a zložiek v Žilinskom kraji. Pre ŽSK ponúkam schopnosti krízového manažéra, ako aj prax a odbornosť v oblasti dopravného inžinierstva.

18.-dobes

Peter Dobeš

Mám bohaté skúsenosti v práci v samospráve. Aktívne pracujem v Krajskej organizácii cestovného ruchu. Ako poslanec chcem participovať na vytváraní vhodného systému nástrojov pre zmiernenie klimatických zmien, nepriaznivého hospodárskeho a sociálneho vývoja tak, aby Žilinský kraj bol dobrým miestom pre život.

39.-jakubcova

Michaela Jakubcová

Povolanie advokátky ma neustále učí vnímať a riešiť problémy vecne, presne a precízne. Mojím úmyslom je rozbehnúť zanedbané a pokračovať v tom správnom, užitočnom a prosperujúcom pre občanov. Preto budem a chcem byť ako poslankyňa vo VÚC prínosom pre Žilinský kraj.

48.-kavecka

Monika Kavecká

Som povolaním sestra a počas vyše 20 rokov práce v nemocnici viem, aké dôležité je mať kvalitné a dostupné zdravotníctvo pre pacientov. V súčasnosti vykonávam funkciu starostky a poslankyne NRSR, vďaka ktorým viem, čo potrebujú samosprávy v našom kraji pre svoj rozvoj – hlavne v oblasti cestnej infraštruktúry a dopravy.

56-kubik

Jakub Kubík

Niekoľkoročné pracovné zručnosti a ambície ako manažéra výroby sa prelínajú s mojím právnym vzdelaním a sociálnym cítením, ktoré ma čoraz viac tiahne do verejných funkcií. Mojím cieľom je vybudovať zdravé a silné piliere pre náš kraj. Preto budem ako poslanec VÚC bojovať za lepšie zajtrajšky.

62-ligas

Jaroslav Ligas

Profesijné skúsenosti mám v riadiacich pozíciách, či už v oblasti výskumu, ale aj z praxe v medzinárodných spoločnostiach. Ako poslanec VÚC budem podporovať investičnú oblasť a regionálny rozvoj, oblasť školstva, kultúry a športu, sociálnu problematiku a spoluprácu s občanmi.

65-loderer

Ján Loderer

Som lesník – právnik a konateľ spoločnosti. Do práce poslanca VÚC za okres Žilina chcem priniesť svoje celoživotné skúsenosti a najmä poctivú prácu.

70-marosz

Ján Marosz

Mojou prioritou v politike ostáva boj s korupciou. Spolu s pani župankou Erikou Jurinovou chceme pokračovať pri rozvoji cyklodopravy, integrácie vlakov a autobusov ako aj napojení kraja leteckou linkou na významné európske mestá.

97-sutekova

Miriam Šuteková

Poslankyňa NRSR a mesta Žilina, niekoľko desaťročí aktívne pôsobiaca v práci s mládežou. Pred nástupom do NRSR som 2 roky pracovala v úzkom tíme vo vedení ŽSK. Ako poslankyňa VÚC chcem presadiť rekonštrukcie nevyužitých budov na výstavbu domovov sociálnych služieb, zapojenie mladých do života kraja a aktívne prepájanie existujúcich dobrovoľníckych skupín s reálnymi potrebami služieb pre obyvateľov kraja.

100.-tuchynova

Vanda Tuchyňová

Som dlhoročnou novinárkou, aktivistkou boja proti korupcii, viackrát ocenená Novinárskou cenou. V krajskom zastupiteľstve chcem ochraňovať verejné zdroje s vysokou úrovňou hodnoty za peniaze. V oblasti služby občanom zabojujem za vybudovanie krajského hospicu.

104-vasecka

Richard Vašečka

V Národnej rade som presadil zachovanie krajského súdu v Žiline. Ako predseda parlamentného výboru pre školstvo dokážem účinne pomôcť stredným školám v našom kraji. Záujmy žilinského okresu budem presadzovať aj v krajskom zastupiteľstve. Podporím najmä budovanie ciest a lepšiu dostupnosť lekárov.

105-vecerikova

Michaela Večeríková

Vyštudovala som cestovný ruch a dopravu. V štúdiu pokračujem v oblasti ekonomiky a manažmentu. Zúčastňujem sa na rôznych projektoch v širšej oblasti. Posúvam sa vpred a chcem vidieť napredovať aj náš milovaný kraj.

Plnenie sľubov
Plnenie sľubov
Pre náš kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj