Úvod

Úvod
Úspechy

NA TIETO ÚSPECHY SOM HRDÁ

Úspechy
1.0

Zrekonštruované oddelenia v každej nemocnici

Zmodernizovali sme pôrodnicu v Hornooravskej nemocnici, vybudovali sme nový urgent na Liptove a zrekonštruovali neurológiu v Kysuckej nemocnici. Na zdravotnícke zariadenia v celom kraji sme vyčlenili viac ako 15 miliónov eur.

2.0

Opravili sme 200 km ciest a 50 mostov

Opravili sme 200 km ciest a 50 mostov
Opravy ciest robíme naprieč celým krajom. Nechceme sa vyhýbať náročným rekonštrukciám, napr. „tankodrómu“ Semetéš, sanácii brala v Bzinách (Vedeli ste, že havarijný stav trval až 23 rokov?). V Žiline – Závodí sme frekventovanú cestu opravovali počas večerných a nočných hodín, aby sme „neotravovali“ vodičov. Zrekonštruovali sme takmer 200 km ciest, čo je úsek dlhý ako zo Žiliny do Bratislavy. Všetky opravy prehľadne značíme do interaktívnej mapy.

3.0

Založili sme Nadáciu ŽSK na podporu rodiny a rodinné centrum pomoci

Nezabúdame ani na ľudí, ktorí sú v existenčných problémoch a krízových situáciách. Prostredníctvom našej Nadácie získalo finančnú pomoc doteraz 293 žiadateľov. Do rekonštrukcie sociálnych zariadení sme z vlastných zdrojov investovali viac ako 6,76 milióna eur a zmodernizovali sme tak 15 objektov.

Plnenie sľubov

POZRITE SA, AKO SOM PLNILA SVOJE SĽUBY

Svoje slovo dodržím. Okamžite sa vzdám svojho mandátu poslankyne Národnej rady.

Vzdala som sa mandátu poslankyne NR SR a naplno som sa začala venovať práci pre kraj. Rozhodnutie určite neľutujem, bolo to dobré rozhodnutie, pretože sa môžem naplno venovať práci na župe.

Do verejnej služby na úrade povolám tím odborníkov, skúsených ekonómov či manažérov.

Podarilo sa  mi vyskladať dobrý akčný tím, ktorý nebol zaťažený dlhoročnými zvykmi úradu. V úrade sa začali robiť veci, ktorým sa nikto dovtedy nevenoval, čo prinieslo nový pohľad na situáciu v kraji, nové úlohy a nové výsledky.

Zanalyzujem, v akej kondícii je naša župa, a začnem riešiť naliehavé problémy.

Hneď po nástupe sme boli vystavení nutnosti realizácie zanedbaných projektov, ktoré musela župa dotiahnuť do úspešného konca. Župa bola v dobrej finančnej kondícii, ale množstvo aktivít sa nerealizovalo z dôvodu chabej prípravy, ale i zámerne – nešlo sa do politicky náročných projektov. My sme sa nezľakli a začali sme opravovať zanedbané a „havarované” projekty.

Budem tlačiť na ministra dopravy, aby uvoľnil financie na budovanie ciest v Žilinskom kraji.

Podarilo sa. Som rada, že naše snahy o rozbehnutie národných projektov začali byť viditeľné. Najviac problémov sa nám však podarilo vyriešiť s aktuálnou vládou. Napríklad zafixovanie celej sumy európskych financií. Z kohézneho fondu (fond na využitie opravy ciest a infraštruktúry) v nadchádzajúcom programovacom období  je určené na financovanie – D3. Začal sa stavať privádzač do Kysuckého Nového Mesta.

Opätovne sa rozbehla realizácia tunela Višňové na D1, pokračovanie stavby D1 v okolí Ružomberka, našli sme financie na stavbu pripravenej časti R3 Tvrdošín – Nižná a pre župu sme získali od štátu bezúročnú pôžičku 15 mil. eur na rekonštrukcie ciest a mostov v správe župy.

S každým ministrom dopravy sme mali veľmi intenzívny kontakt. Bohužiaľ, s národnými projektami sa podarilo pohnúť až s nástupom novej vlády. Minulý rok sa podarilo uskutočniť veľké asfaltácie na dlhších úsekoch ciest I. triedy v našom kraji.

Vypracujem generel dopravy, ktorý zmapuje najkritickejšie úseky, a zabezpečím opravu ciest podľa naliehavosti, nie podľa politickej príslušnosti.

Spoločne s mojím tímom sme vypracovali strategický dokument kraja, ktorý rieši dopravné modely územia. Taktiež rieši plán cestnej siete a hovorí o správnom nastavení dopravnej obslužnosti územia. Okrem toho sme spracovali plán investičných akcií, ktorý sa pravidelne aktualizuje, postupne pripravuje a realizuje.

Stretnem sa s riaditeľmi nemocníc a s lekármi. Zvýšim dostupnosť zdravotnej starostlivosti, aby pacienti nemuseli na vyšetrenia dlho čakať.

Až s nástupom nových aktivít odboru zdravotníctva sa začali pravidelné stretnutia s riaditeľmi všetkých nemocníc v kraji, a tým sa naštartovala veľmi dobrá spolupráca. Odbor zdravotníctva dokonca organizoval stretnutia s ambulantnými lekármi a operatívne rieši problémy súvisiace s nedostatočnou sieťou ambulancií.

Lekárov je stále nedostatok, ale župa spustila stabilizačný program pre zdravotníckych pracovníkov, ktorým sanovala časté odchody mladých lekárov z kraja, a podporovala zriaďovanie nových ambulancií. Zakupovaním nových moderných prístrojov do našich nemocníc sa zlepšila dostupnosť zdravotných služieb.

„Preklepnem“ si zmluvy, ktoré sú pre náš kraj nevýhodné, budem bojovať proti korupcii.

Po nástupe sme urobili audit zmlúv, ktoré Žilinský samosprávny kraj uzavrel. Pri výbere zmlúv sme sa zamerali na tie, ktoré boli spochybnené alebo vôbec nedošlo k obstarávaniu služieb, tovarov či práce.

Viaceré zmluvy boli zaslané na preverenie na Úrad pre verejné obstarávanie, ďalšie boli preverované orgánmi činnými v trestnom konaní. Niektoré konania pokračujú. Našli sme aj nekompletnú dokumentáciu, ktorú sme museli pracne kompletizovať.

Zriadim fond na podporu rodín, ktoré sú v ťažkých životných situáciách.

Zriadili sme Nadáciu ŽSK a centrum pre podporu rodiny, ktoré pomáhajú rodinám a jednotlivcom v kríze.

Zavediem zľavnené vstupy pre viacdetné rodiny do divadiel, múzeí či kultúrnych pamiatok.

Splnili sme, vo všetkých kultúrnych inštitúciách funguje rodinné vstupné.

Pripravím plán na rozšírenie kapacity domov dôchodcov a sociálnych služieb.

ŽSK je najväčším poskytovateľom pobytových služieb, preto sme sa vybrali cestou skvalitňovania a zavádzania nových sociálnych služieb. Cez IROP (Integrovaný regionálny operačný program) sme podporili vznik viacerých komunitných zariadení  do 12 osôb v našich obciach a mestách. Zriaďujeme domov na polceste a rozšírili sme využívanie centier krízovej intervencie.

Stretnem sa so všetkými starostami a primátormi, aby som naštartovala rozvoj miest a aj malebných obcí v našom kraji.

Na pozvanie som sa zúčastňovala regionálnych zasadnutí ZMOS-u (Združenie miest a obcí Slovenska), kde sme so starostami hovorili o plánoch realizovaných aktivít. Stretnutia so starostami som využívala na riešenie lokálnych problémov. Bohužiaľ, nedokázala som sa stretnúť s každým starostom, vo veľkej miere tomu zabránila i pandémia, ktorá nás na dlhý čas odkázala iba na stretnutia online formou. Stále však pracujem na sľube, ktorý chcem splniť.

Plnenie sľubov
Pre náš kraj

PRE NÁŠ KRAJ

Som vďačná za silný mandát a dôveru, ktorú ste do mňa vložili pred 5 rokmi. Od prvého dňa som pracovala s plným nasadením pre ľudí v našom kraji. Pustili sme sa do výziev, ktoré dlhé roky „stáli“. Začali sme riešiť naliehavé problémy v zdravotníctve, v doprave, v školstve či v sociálnej oblasti.

Po piatich rokoch sa dostavili prvé dôležité výsledky, na ktoré som spolu s mojím tímom hrdá. Naše plány a vízie tu však nekončia. Ideme ďalej, pretože vidíme obrovský potenciál pre to, aby naša župa mala najmodernejšie nemocnice, dokončené rekonštrukcie ciest, dôstojné zariadenia pre našich starkých a kvalitné školstvo pre mladých.

Aktuálne

MOJA PRÁCA PRE KRAJ
A STRETÁVANIE SA S VAMI

Aktuálne
Vízia pre kraj

MOJA VÍZIA PROSPERUJÚCEHO KRAJA

Víziu zverejníme čoskoro.

Vízia pre kraj
Celým srdcom pre kraj
Pre náš kraj