Home

Prečo kandidujem?

Rozhodnutie kandidovať do žilinskej župy som prijala s presvedčením, že kraj má patriť ľuďom. Som pripravená vyzvať súčasného župana na férový súboj v riešeniach pre Žilinský kraj, ktorý je náš domov. Ako matka 3 detí viem, čo rodina potrebuje pre slušný a dôstojný život. V Žilinskej župe zúžitkujem svoje odhodlanie, ktoré som získala ako učiteľka a tiež skúsenosti z Národnej rady, kde som bojovala za obyčajných ľudí v našich regiónoch. Postaráme sa o náš kraj, v tom som si úplne istá.

Rodina

Spolu s manželom som vychovala
3 deti.

Práca

V NRSR patrím medzi TOP 10 najaktívnejších poslancov

Vízia

Náš kraj, náš domov.
Postarám sa o župu.

Priority

Zdravotníctvo, cesty a rodina

Čo ponúkam?

OPRAVENÉ CESTY

Kvalitná cestná sieť je základom pre hospodársky a turistický rozvoj regiónu. Opravy a budovanie ciest zabezpečím podľa naliehavosti situácie a nie podľa politickej príslušnosti.

KVALITNÉ NEMOCNICE

Naše zdravie je to najcennejšie, čo máme. Nemocnice musíme modernizovať a hospodárne spravovať. Pacient má právo cítiť blízkosť a záujem zo strany lekára.

BEZPEČNÉ PÔRODNICE

Je čas, aby ženy rodili svoje deti v kvalitných zariadeniach bez strachu o svoje zdravie či zdravie dieťaťa.

STAROSTLIVOSŤ O DÔCHODCOV

Je dôležité pripraviť sa na starnutie populácie a rozšíriť kapacity sociálnych zariadení a zabezpečiť kvalitné služby. Pomôcť chorým, starším, zdravotne postihnutým či sociálne slabším.

PRÁCA PRE MLADÝCH

Budúcnosť mladých ľudí závisí od ich vzdelania. Preto je nevyhnutné dbať na kvalitu stredných škôl a rozvíjať odbory, vďaka ktorým si mladí nájdu dobre platenú prácu. Podporujem dobrovoľníctvo aj prácu s mládežou.

SPRAVODLIVOSŤ PRE ĽUDÍ

Korupcia a klientelizmus nemá v našom kraji miesto. Záleží mi na spravodlivom prerozdelení prostriedkov do všetkých regiónov našej župy. Som za to, aby sa rozhodovalo odborne a spravodlivo.

ROZVOJ KULTÚRY A REGIÓNU

Bohatstvom žilinského kraja je príroda, historické pamiatky a kultúra. Budem rozvíjať cestovný ruch, zviditeľňovať náš región, spolupracovať s neziskovým sektorom a podporovať kultúrne podujatia.

INVESTÍCIA DO ŠPORTU

Je nevyhnutné dobudovať cyklotrasy a oddychové zóny pre domácich aj turistov. Podporovať športové talenty a zdravý životný štýl.

STAROSTLIVOSŤ O KRAJ

Po zvolení za županku Žilinského kraja sa okamžite vzdám mandátu poslankyne Národnej rady SR. Som pripravená bojovať za vás, som pripravená postarať sa o náš kraj.

Poznám vo svojom okolí nenápadných, každodenných hrdinov.

 

Príbehy ľudí

Kto za mnou stojí?

Som hrdá na to, že mám v tíme odhodlaných, schopných a zanietených ľudí, ktorí sú pripravení postarať sa o náš kraj. Moje rozhodnutie kandidovať na post županky sa rozhodli podporiť aj viaceré osobnosti z nášho kraja, lídri spoločenstiev, miestne komunity, občianske združenia, ale aj bežní ľudia, lekári, učitelia, remeselníci, ktorých podporu si nesmierne vážim. Spájajú nás spoločné hodnoty, spája nás vízia pre lepšiu budúcnosť nášho kraja. Tu ich nájdete, je ich niekoľko desiatok. Ďakujem za podporu každému jednému z nich.

SPOLU

OSOBNOSTÍ